شنبه چهارم مهر ۱۳۸۸

لالایی بوشهری یا شوره

لالایی بوشهری و یا شوره که شبیه به شروست ولی مضامین و اشعار ان فرق می کند بسیار زیبا و دلنشین است و  فقط در جنوب و بوشهر شاهد ان هستیم مادرانی که برای نوزادان خود لالایی زیبایی را می خوانند.

لالایی بوشهری ((تصویری))

لالایی بوشهری با صدای صدیقه بحرانی ((تصویری))

ولی شروه با لالایی تفاوتهایی دارند:

1..شکل وساختار صدا باهم نفاوت دارد
لالایی یک قرار ونسبتا ملودی ملایمی ویکنواختی دارد ولی شروه از دودنگ صدا شروع می شود واوج میگیرد تا شش دانگ صدا آخرش که باز به دو دانگ صدا میرسد
.وبا کششی ملایم تمام می شود..

.2.لالایی با هرشعر ی ممکن است دوبیتی یا مثنوی..وتک بیتی هم باشد..فقط شعر های کوتاهی است جهت آرامش بچه ها در هنگام خواب...اما شعر شروه فقط دوبیتی است.. وشعر های دیگر که در آغاز شروه یا در بین آن امروزه میخوانند به هیچ وجه شعر شروه نیست..

3.لالا یی مخصوص خواب بچه ها است بین مادر وفرزند.. وشروه در هرمحفل وبزم پر شور وحالی خوانده میشود وفضای خاص خودش را می طلبد وباید چند نفره حاضر باشند در محفلش

با تشکر فراوان از استاد هاشمی زاده که این اطلاعات را در اختیارمان گذاشت.

شوره لالایی بوشهری

نوشته شده توسط مصطفی و میثم در ۱۳:۱۱ بعد از ظهر |  لینک ثابت   •